Bij Pollex Advocaten geloven wij dat een persoonlijke en moderne aanpak van uw dossier het verschil maakt.

Mr. Olivier Ide en Mr. Cédric Labens willen als stichtende vennoten van Pollex Advocaten komaf maken met de advocatuur van het verleden.

Pollex Advocaten is hierbij uw wegwijzer in de wereld van het recht.

Zo is de naam “Pollex Advocaten” ontstaan.
De helderste ster, “Pollux”, biedt u een houvast in een steeds evoluerende wetgeving, “Lex”.

Kortom, Pollex Advocaten zal u met raad en daad bijstaan met als enig doel het beste resultaat in uw zaak te bereiken.

Mr. Cédric Labens is geboren in Oostende en studeerde aan de Universiteit van Gent.

Hij zat enkele jaren in het Centraal Bestuur van het Vlaams Rechtsgenootschap Gent en was mede-oprichter van Business2Students Gent. Daarnaast was hij ook een sociaal geëngageerd lid van Rotaract Brugge-Zuid.

Tijdens zijn stagejaren was hij eveneens bestuurslid van de Conferentie van de Jonge Balie te Brugge vzw, waar hij onder meer zijn schouders zette onder het organiseren van permanente vormingen voor advocaten.

Hij behaalde tevens zijn getuigschrift als curator en treedt op als bewindvoerder voor het Vredegerecht van Brugge en Oostende.

Als advocaat treedt Mr. Labens in de voetsporen van zijn ouders, Marianne Van Gheluwe en Peter Labens, beiden ere-advocaat aan de balie van West-Vlaanderen.

Mr. Olivier Ide is geboren in Brugge en studeerde met onderscheiding af aan de Universiteit van Antwerpen.

Tijdens zijn studieloopbaan liep hij stage bij het Openbaar Ministerie te Antwerpen, waar hij ervaring opdeed in het strafrecht. Eveneens nam hij deel aan de Jura Falconis pleitwedstrijd waar hij het tot de finale schopte.

Mr. Ide is houder van het getuigschrift Supralat – Salduz opleiding, waardoor hij voorafgaand overleg en bijstand mag verlenen tijdens het verhoren door de politie

Hij behaalde tevens zijn getuigschrift al curator.

Naast het Nederlands beheerst Mr. Ide perfect het Frans. Hij behandelt dan ook dossiers in beide landstalen.

Mr. Ina Taillaert is geboren in Brugge en studeerde in 1998 af aan de Vrije Universiteit van Brussel.

Sindsdien is zij actief als advocaat aan de balie van West-Vlaanderen.

Nadien volgde ze eveneens haar master-na-masteropleiding Notariaat.

Met 24 jaar beroepservaring behandelt mr. Taillaert dossiers binnen de meest uiteenlopende rechtstakken. Ze behandelt voornamelijk vastgoed gerelateerde dossiers. 

Mr. Delphine Demets behaalde haar diploma Master in de Rechten met onderscheiding aan de Universiteit van Gent. Tijdens haar studies volgde zij diverse stages bij o.a. het Openbaar Ministerie en de Onderzoeksrechter te Brugge. 

Naast haar bijzondere interesse in het straf- en detentierecht focust zij zich eveneens op het familierecht. Zij bouwde ook uitgebreide ervaring op inzake verkeersrecht en verdedigt zowel particulieren, als bedrijven voor de Politierechtbank. 

Zij volgde diverse vormingslessen omtrent specifieke thema’s, zoals “Mensensmokkel en mensenhandel als typologieën voor witwassen”, “Misdrijven m.b.t. de staat van faillissement”, “Actualia alcohol en drugs in het verkeer”,… 

Daarnaast is Mr. Demets houder van het getuigschrift Supralat – Salduz opleiding, waardoor zij voorafgaand overleg en bijstand mag verlenen tijdens het verhoren door de politie. 

Mr. Demets was ook enkele jaren bestuurslid van de Conferentie van de Jonge Balie te Brugge vzw waar zij de advocaat-stagiairs onder haar vleugels nam. In haar hoedanigheid als stageverantwoordelijke had zij de opdracht om de nieuwe lichting advocaten wegwijs te maken in het juridisch landschap. 

Als geboren en getogen Bruggeling heeft zij een enorme voorliefde voor haar eigen stad.
Ze beschouwt het dan ook als een hele eer als advocaat gevestigd te zijn in het historische Oosterlingenhuis te Brugge. 

Mr. Loes Roels is geboren in Brugge en studeerde aan de universiteit van Gent. 

Tijdens haar studieloopbaan liep ze stage bij verschillende Brugse advocatenkantoren waar ze ervaring opdeed binnen meerdere rechtstakken. Hierbij ontwikkelde mr. Roels een bijzondere interesse voor het strafrecht en familierecht. 

Het sluitstuk van haar rechtenopleiding kaderde dan ook binnen haar interessegebied waarbij ze een onderzoek voerde naar de ethische- en juridische implicaties van het gedwongen opleggen van neurowetenschappelijke interventies in de strafrechtspleging. 

Met een frisse kijk vat mr. Roels haar stage aan en vervoegt ze het kantoor sinds 2022.

Mr. Cédric Labens is geboren in Oostende en studeerde aan de Universiteit van Gent.

Hij zat enkele jaren in het Centraal Bestuur van het Vlaams Rechtsgenootschap Gent en was mede-oprichter van Business2Students Gent. Daarnaast was hij ook een sociaal geëngageerd lid van Rotaract Brugge-Zuid.

Tijdens zijn stagejaren was hij eveneens bestuurslid van de Conferentie van de Jonge Balie te Brugge vzw, waar hij onder meer zijn schouders zette onder het organiseren van permanente vormingen voor advocaten.

Hij behaalde tevens zijn getuigschrift als curator en treedt op als bewindvoerder voor het Vredegerecht van Brugge en Oostende.

Als advocaat treedt Mr. Labens in de voetsporen van zijn ouders, Marianne Van Gheluwe en Peter Labens, beiden ere-advocaat aan de balie van West-Vlaanderen.

Mr. Olivier Ide is geboren in Brugge en studeerde met onderscheiding af aan de Universiteit van Antwerpen.

Tijdens zijn studieloopbaan liep hij stage bij het Openbaar Ministerie te Antwerpen, waar hij ervaring opdeed in het strafrecht. Eveneens nam hij deel aan de Jura Falconis pleitwedstrijd waar hij het tot de finale schopte.

Mr. Ide is houder van het getuigschrift Supralat – Salduz opleiding, waardoor hij voorafgaand overleg en bijstand mag verlenen tijdens het verhoren door de politie.

Hij behaalde tevens zijn getuigschrift al curator.

Naast het Nederlands beheerst Mr. Ide perfect het Frans. Hij behandelt dan ook dossiers in beide landstalen.

Mr. Ina Taillaert is geboren in Brugge en studeerde in 1998 af aan de Vrije Universiteit van Brussel.

Sindsdien is zij actief als advocaat aan de balie van West-Vlaanderen.

Nadien volgde ze eveneens haar master-na-masteropleiding Notariaat.

Met 24 jaar beroepservaring behandelt mr. Taillaert dossiers binnen de meest uiteenlopende rechtstakken. Ze behandelt voornamelijk vastgoed gerelateerde dossiers. 

Mr. Delphine Demets behaalde haar diploma Master in de Rechten met onderscheiding aan de Universiteit van Gent. Tijdens haar studies volgde zij diverse stages bij o.a. het Openbaar Ministerie en de Onderzoeksrechter te Brugge. 

Naast haar bijzondere interesse in het straf- en detentierecht focust zij zich eveneens op het familierecht. Zij bouwde ook uitgebreide ervaring op inzake verkeersrecht en verdedigt zowel particulieren, als bedrijven voor de Politierechtbank. 

Zij volgde diverse vormingslessen omtrent specifieke thema’s, zoals “Mensensmokkel en mensenhandel als typologieën voor witwassen”, “Misdrijven m.b.t. de staat van faillissement”, “Actualia alcohol en drugs in het verkeer”,… 

Daarnaast is Mr. Demets houder van het getuigschrift Supralat – Salduz opleiding, waardoor zij voorafgaand overleg en bijstand mag verlenen tijdens het verhoren door de politie. 

Mr. Demets was ook enkele jaren bestuurslid van de Conferentie van de Jonge Balie te Brugge vzw waar zij de advocaat-stagiairs onder haar vleugels nam. In haar hoedanigheid als stageverantwoordelijke had zij de opdracht om de nieuwe lichting advocaten wegwijs te maken in het juridisch landschap. 

Als geboren en getogen Bruggeling heeft zij een enorme voorliefde voor haar eigen stad.
Ze beschouwt het dan ook als een hele eer als advocaat gevestigd te zijn in het historische Oosterlingenhuis te Brugge. 

Mr. Loes Roels is geboren in Brugge en studeerde aan de universiteit van Gent. 

Tijdens haar studieloopbaan liep ze stage bij verschillende Brugse advocatenkantoren waar ze ervaring opdeed binnen meerdere rechtstakken. Hierbij ontwikkelde mr. Roels een bijzondere interesse voor het strafrecht en familierecht. 

Het sluitstuk van haar rechtenopleiding kaderde dan ook binnen haar interessegebied waarbij ze een onderzoek voerde naar de ethische- en juridische implicaties van het gedwongen opleggen van neurowetenschappelijke interventies in de strafrechtspleging. 

Met een frisse kijk vat mr. Roels haar stage aan en vervoegt ze het kantoor sinds 2022.

Sinds 2020 bundelen Mrs. Cédric Labens en Olivier Ide hun krachten.

Samen werken zij onder de naam POLLEX ADVOCATEN als uw juridisch adviseur en specialist ter zake.